Budujemy Twój Sukces
Funkcje programu

Dokumenty Magazynowe

 • Dostawy (DD)
 • Przyjęcia (PZ)
 • Rozchody (RW)
 • Przesunięcie (MM)
 • Przesunięcie międzyobiektowe (MMO)
 • Zwroty (ZW)
 • Dokumenty sprzedaży (DS)
 • Dokument produkcji (DP)
 • Dokument wydania (WZ)
 • Dokument sprzedaży automatycznej (DSA)
 • Korekta (KO)
 • Bilans Otwarcia (BO)
 • Spis z natury (SN)
Słowniki
 • Magazyny
 • Grupy asortymentowe
 • Jednostki Miary
 • Stawki VAT
 • Asortyment
 • Formy płatności
 • Operatorzy
 • Kontrahenci
 • Obiekty
Zestawienia
 • Stany magazynowe
 • Dokumenty magazynowe
 • Raporty dodatkowe
 • Generator raportów
Funkcje
 • Przeliczenie stanów magazynowych
 • Parametry programu
 • Odblokowanie magazynów
 • Ustawienia kierunków rozchodów
 • Ustawienia raportów
 • Anulowanie rozliczeń
 • Eksport danych
Zobacz także
Oprogramowanie magazynowe QuadStore
 

QuadStore

Siatka asortymentu

QuadStore

Ekran główny

QuadStore

Dokument PZ dodawanie surowców

QuadStore

Tworzenie dokumentu PZ

QuadStore

Rozchodowanie magazynu

Prowadząc sprzedaż w lokalu gastronomicznym (restauracja, kawiarnia, lodziarnia) nieodzowną częścią pracy jest rozliczanie magazynu. O ile receptury na Państwa produkcję są stosunkowo proste, można poradzić sobie za pomocą arkusza kalkulacyjnego - przepisując dane z systemu sprzedaży (bądz kasy fiskalnej). W przypadku bardziej rozbudowanej technologii żywienia, wielu receptur, rozbioru, podreceptur praktycznie niemożliwa jest dokładna kontrola stanu magazynu. Z pomocą przychodzi oprogramowanie magazynowe QuadStore umożliwiające dokładne i co najważniejsze szybkie rozliczanie produkcji gastronomicznej. Oczywiście można założyć w programie także magazyny np środków trwałych, wyposażenia itp, jednakże główną siłą aplikacji jest bardzo dokładny i precyzyjny rozchód magazynowy dla gastronomii.

Program QuadStore może pracować zarówno w jednym lokalu jak i całej ich sieci dzięki unikalnemu grupowaniu punktów sprzedaży. Punktem może być pojedynczy POS, grupa POS (restauracja w danej lokalizacji) bądź kasa fiskalna (rozchód ręczny). Odpowiednio konfigurując aplikację uzyskujemy możliwość kontroli danej lokalizacji, jednakże zawsze możemy widzieć globalne dane (raporty) z różnych innych lokalizacji i tworzyć zestawienia i tabele odnośnie np średnich cen na terenie naszych lokalizacji. Wstępna konfiguracja odbywa się niejako automatycznie - po pierwszym podłączeniu do systemu sprzedazy POS, aplikacja magazynowa pobiera grupy towarowe oraz towary, jednostki miar i stawki VAT. Po synchronizacji operator musi założyć odpowiednie magazyny oraz stworzyć surowce z których będzie generowany rozchód. Gdy zostaną wprowadzone receptury (w tym także podreceptury i ich warianty) program magazynowy jest w pełni gotów do pracy. Na żądanie operatora pobiera on dane o sprzedaży i rozpoczyna rozchodowywać surowce. Oczywiście w wypadku pomyłki (np źle dostrojone receptury) zawsze można wycofać dany rozchód, poprawić składniki receptury i powtórnie wyzwolić rozchód w danym zakresie dat, bądź używając numeru zmiany z systemu POS. W pracy wieloobiektowej, dostępne stają się dodatkowe dokumenty magazynowe takie jak MMO czyli przesunięcie międzymagazynowo-międzyobiektowe. Pozwala to na przesunięcie surowca między dwoma magazynami (tak jak klasyczne MM) jednak znajdującymi się w różnych lokalizacjach (np Wrocław->Warszawa albo Dyskoteka -> Restauracja). Uwalnia to Państwa od wykonywania RW i PZ na poszczególnych magazynach oraz późniejszych komplikacji w księgowaniu przychodu w wartości magazynowej.

Podstawowe cechy magazynu gastronomicznego:

 • Obsługa wszystkich dokumentów magazynowych
 • Prosta konfiguracja
 • Możliwośc cofnięcia rozchodu
 • Rozchody automatyczne (z kas POS) oraz ręczne
 • Możliwość współpracy z programami księgowymi
 • Praca wieloobiektowa
 • Możliwość pracy przez internet
 • Wiele poziomów receptur
 • Możliwość tworzenia produkcji bez rozchodu
 • Łatwy i czytelny sposób wprowadzania danych
 • Szczegółowe zestawienia
 • Tworzenie remanentów, cofanie ich, rozliczanie i zamykanie okresu

Łatwość obsługi przekłada się na dokładną kontrolę i zmniejszenie manka

Dla większości klientów najważniejszą funkcją magazynu jest tworzenie remanentów (spisów z natury) i ich późniejsze rozliczanie. Oprogramowanie magazynowe QuadStore pozwala na stworzenie tabel spisowych oddzielnie dla każdego magazynu. Gdy spis zostanie uzupełniony, wprowadzamy dane do komputera i rozliczamy remanent. W tym momencie jeśli pojawiają się błędy bądź obsługa zauważy brak pewnych surowców, można cofnąć rozliczenie i położyć kompensatę w postaci dokumentów PZ i RW w antydacie oraz powtórne rozliczenie. Specyfika pracy w gastronomii wymusza czasami sprzedaż poniżej stanu (według komputera) oraz późniejsze dodanie dokumentów w antydacie. Dla QuadStore nie stanowi to żadnej przeszkody, gdyż wszystkie stany wyliczane są z dokumentów magazynowych (źródłowych) sortowanych po dacie zmiany stanu magazynowego. Dzięki temu można zachować zgodność z fakturami i działem księgowości, wprowadzając do systemu PZ np tylko w jeden dzień tygodnia. Takie możliwości daje osadzenie aplikacji na wydajnym nowoczesnym serwerze baz danych. Większość obliczeń wykonuje serwer a nie apikacja kliencka, więc wymagania jej nie są ogromne. Do poprawnej pracy wystarczy firmowy notebook managera oraz komputer magazyniera. Dane pozostają bezpieczne, gdyż znajdują sie na serwerze a dostęp do nich możemy mieć w dowolnym miejscu i dowolnym czasie za pomocą sieci internet.

Magazyn gastronomiczny QuadStore to:

 • Obsługa wszystkich dokumentów magazynowych
 • Możliwość bezpośredniej sprzedaży
 • Możliwość integracji z oprogramowaniem FK
 • Możliwość integracji z oprogramowaniem hotelowym
 • Współpraca z oprogramowaniem dla gastronomii QuadPos
 • Obsługa wielu poziomów receptur
 • Obsługa zamienników i wariantów receptur
 • Obsługa sieci restauracji bądź hoteli
 • Możliwość prowadzenia magazynu w antydacie
 • Ewidencja i rozliczenie zużycia
 • Tworzenie wielu zaawansowanych zestawień
 • Architektura klient-serwer bazująca na języku SQL
 • Eksport danych do plików Excel
 • Możliwość integracji z innymi systemami za pomocą języka SQL i linków ODBC
 • Możliwość wglądu w stany magazynowe na dowolny dzień
 • Program któremu zaufało juz setki klientów

Skontaktuj się z nami, zamów wersję demonstracyjną - dowiedz się jak możesz usprawnić swój biznes!

 

Ostatnie zmiany:

[2011/04/02]Poprawka eksportu do systemow FK, zmiana sposobu generowania XML

[2011/03/12]Zmieniono eksport danych do Optimy

[2011/01/20]Zmieniono siatki danych. Program zostal przystosowany do rozliczen rownolegle w starych i nowych stawkach VAT

[2010/12/05]Zmiana stawek VAT, przygotowanie wersji sprzegu FK generujacego paczki ze zmienionymi stawkami.

[2010/03/07]Dodano funkcjonalność pozwalającą na zachowanie ustawień filtra dla siatek danych. Dzięki tej zmianie możliwe jest wygodne anulowanie i przywracanie dokumentów jednego tylko typu (po operacji nie są tracone ustawienia filtra typu dokumentu magazynowego).

[2010/02/25]Poprawiono błąd indeksowania siatki danych w dokumencie BO. W szczególnych przypadkach możliwe było wyzerowanie wartości pozycji zapisanego i następnie edytowanego dokumentu BO

[2010/02/10]Zmiana siatki masowego anulowania / rozchodowania dokumentów sprzedaży automatycznej

[2010/01/25]Zmiana siatki danych w Słownikach -> Asortyment oraz poprawienie blędu "pustej siatki" podczas pobierania danych z POS

[2009/10/19]Poprawiono błąd liczenia BO w wersjach posiadających nowoczesną skórkę (layout), umożliwiono zapis ustawień per użytkownik, dodano style graficzne na kolejnych oknach programu

[2009/10/04]Dodano opcje zapisu ustawienia kolumn na siatkach danych dla kazdego operatora niezaleznie

[2009/10/04]Wprowadzono kilka nielicznych zmian pod katem systemu Windows Vista od wersji 2.0.2.0

[2009/08/31]Zaakceptowanie 2.0.0.3 jako wersji produkcyjnej opatrzonej numerem 2.0.0.4. Zmieniono sposób generowania zamówień i dodano opcję zakupu wraz z generatorem raportów.

[2009/08/20]Zmiana siatek danych na nowoczesne, atrakcyjne graficznie komponenty. Nowością jest możliwość zaprojektowania własnego stylu i rozmieszczenia kolumn w programie.

[2009/07/06]Zmieniono obsługę DSA dla multiobiektów oraz rozpoczęto przebudowę aplikacji pod nowe siatki danych. W 2.0.0.2 nowy wygląd i mechanika działania dostępna jest na razie w dokumencie PZ. Stworzono także nowy parametr który pozwala kontrolować wariację ceny towaru i ostrzegać użytkownika iż cena prawdopodobnie nie jest poprawna (np podczas tworzenia PZ).

[2009/05/20]Poprawiono bląd wariantu pracy wieloobiektowej. W szczególnych przypadkach ale możliwych do osiągnięcia dla użytkownika, program generował dokumenty rozchodowe niejako dodając rozchód jednego obiektu do obiektu który był pierwszy założony w bazie danych.

 

QuadSoft to nowoczesne rozwiązania sieciowe, systemy dystrybucji treści, oprogramowanie dla gastronomii, oprogramowanie hotelowe, terminale dotykowe, kasy fiskalne, serwery, przelączniki, routery, telefonia IP, Cisco AVVID, firewalle SonicWall, drukarki bonów, bonowniki bezprzewodowe, oprogramowanie dla firm, systemy operacyjne, komputery przenośne, inzynieria sieci, oprogramowanie CallCenter, ContactCenter, QuadPos, QuadStore, magazyn gastronomiczny, aplikacje bazodanowe, MySQL, PostgreSQL, Sun Solaris, Oracle, serwery linux, Apache, programy do restauracji, programy dla hotelu, Huawei, SonicWall, Cisco Systems.