Budujemy Twój Sukces
Remote Desktop Protocol (mstsc)
 

Remote Desktop Protocol jest to protokół pozwalający na komunikacje z usługą Terminala Graficznego w Microsoft Windows (Terminal Services). Usługa ta jest dostępna w następujących systemach operacyjnych: Windows 2000 Professional, Windows Server 2003, Windows Home Server, Windows XP Professional, Windows XP Media Center i Tablet PC, Windows Fundamentals for Legacy PCs, Windows Vista Ultimate, Enterprise i Business. Domyślnie serwer czeka na połącznia na porcie TCP 3389. Naturalnym klientem wykorzystującym RDP jest większość systemów z rodziny Windows ale RDP wykorzystywany jest również przez Linux, FreeBSD, Solaris i Mac OS X. Protokół ten jest wykorzystywany w Zdalnym Pulpicie Windows.

RDP jest protokołem który wykorzystywany jest w większości systemów z rodziny Windows: Windows Server 2003, Windows Home Server, Windows XP Professional, Windows XP Media Center i Tablet PC, Windows Fundamentals for Legacy PCs, Windows Vista Ultimate, Enterprise i Business. Domyślnie klient RPC (Remote Desktop Connection) jest dostępny na wszystkich edycjach Windows XP i Vista. Klient RDP jest również dostępny na platformie Linux. Istnieją także specjalnie przygotowane dystrybucje Linux Live które uruchamiane z płyty CD przygotowują komputer do pełnienia funkcji terminala graficznego. Taki komputer może nie posiadać dysku twardego ponieważ "odchudzony" system uruchamiany jest z płyty CD. Przykładem takiej dystrybucji jest Thinclient (Thinstation).

QuadSoft to nowoczesne rozwiązania sieciowe, systemy dystrybucji treści, oprogramowanie dla gastronomii, oprogramowanie hotelowe, terminale dotykowe, kasy fiskalne, serwery, przelączniki, routery, telefonia IP, Cisco AVVID, firewalle SonicWall, drukarki bonów, bonowniki bezprzewodowe, oprogramowanie dla firm, systemy operacyjne, komputery przenośne, inzynieria sieci, oprogramowanie CallCenter, ContactCenter, QuadPos, QuadStore, magazyn gastronomiczny, aplikacje bazodanowe, MySQL, PostgreSQL, Sun Solaris, Oracle, serwery linux, Apache, programy do restauracji, programy dla hotelu, Huawei, SonicWall, Cisco Systems.