Budujemy Twój Sukces
Simple Network Management Protocol (SNMP)
 

Protokół SNMP zakłada istnienie w zarządzanej sieci dwóch rodzajów urządzeń: zarządzających i zarządzanych. Urządzenie (komputer) jest zarządzającym (tzw. NMS, ang. Network Management Station), gdy jest na nim uruchomiony odpowiedni program, manager SNMP (zarządca SNMP). Urządzenie jest zarządzane, jeśli działa na nim program agent SNMP. W procesie zarządzania używane są bazy MIB (ang. Management Information Base - baza informacji zarządzania), czyli zbiory zmiennych, które manager SNMP w zależności od uprawnień może odczytać lub zmienić. W tym celu manager SNMP kontaktuje się z agentem na danym zarządzanym urządzeniu wykorzystując jedno z dwóch wcześniej skonfigurowanych haseł. Odczytanie wybranej zmiennej daje managerowi określoną informację o stanie danego elementu sieci, podczas gdy zapis do danej zmiennej pozwala mu na sterowanie zachowaniem się urządzenia w sieci. Oprócz operacji odczytu i zapisu zmiennych w agencie przez managera istnieje również możliwość takiego skonfigurowania agenta, aby sam poinformował danego managera o zmianie swojego stanu w przypadku zajścia określonego zdarzenia. Odbywa się to przy pomocy wysyłanego przez agenta komunikatu Trap lub (od wersji drugiej protokołu SNMP) przy pomocy komunikatu Inform. SNMP domyślnie działa na porcie 161 TCP oraz UDP. Komunikaty Trap są domyślnie wysyłane do portu 162 TCP lub UDP.

Kwestie bezpieczeństwa są największym problemem użytkowników protokołu SNMP w wersji pierwszej i drugiej. Jedyne zabezpieczenie w tym protokole, tzw. community string będący de facto hasłem, jest wysyłany poprzez sieć w postaci niezaszyfrowanej. Pozwala to na jego podsłuchanie przy użyciu programów typu sniffer. SNMPv3 znacząco poprawia bezpieczeństwo protokołu poprzez wprowadzenie bardziej zaawansowanych metod uwierzytelniania.

QuadSoft to nowoczesne rozwiązania sieciowe, systemy dystrybucji treści, oprogramowanie dla gastronomii, oprogramowanie hotelowe, terminale dotykowe, kasy fiskalne, serwery, przelączniki, routery, telefonia IP, Cisco AVVID, firewalle SonicWall, drukarki bonów, bonowniki bezprzewodowe, oprogramowanie dla firm, systemy operacyjne, komputery przenośne, inzynieria sieci, oprogramowanie CallCenter, ContactCenter, QuadPos, QuadStore, magazyn gastronomiczny, aplikacje bazodanowe, MySQL, PostgreSQL, Sun Solaris, Oracle, serwery linux, Apache, programy do restauracji, programy dla hotelu, Huawei, SonicWall, Cisco Systems.