Budujemy Twój Sukces
SSH Protocol
 

SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer.

W ścisłym znaczeniu SSH to tylko następca protokołu Telnet, służącego do terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami. SSH różni się od Telnetu tym, że transfer wszelkich danych jest zaszyfrowany oraz możliwe jest rozpoznawanie użytkownika na wiele różnych sposobów. W szerszym znaczeniu SSH to wspólna nazwa dla całej rodziny protokołów, nie tylko terminalowych, lecz także służących do przesyłania plików (SCP, SFTP), zdalnej kontroli zasobów, tunelowania i wielu innych zastosowań. Wspólną cechą wszystkich tych protokołów jest identyczna z SSH technika szyfrowania danych i rozpoznawania użytkownika. Obecnie protokoły z rodziny SSH praktycznie wyparły wszystkie inne "bezpieczne" protokoły, takie, jak np. rlogin czy RSH.

Ogólne założenia protokołu SSH powstały w grupie roboczej IETF. W użyciu są obie jego wersje - 1 i 2. W wersji 2 możliwe jest użycie dowolnych sposobów szyfrowania danych i 4 różnych sposobów uwierzytelnienia, podczas gdy SSH1 obsługiwało tylko stałą listę kilku sposobów szyfrowania i 2 sposoby rozpoznawania użytkownika (klucz RSA i zwykłe hasło). Wersja 2 została przeprojektowana od zera ze względu na ujawnione w wersji 1.5 podatności na ataki kryptoanalityczne, umożliwiające wstrzykiwanie komend do zaszyfrowanego strumienia SSH. W 2009 roku opublikowano kolejny atak tego typu na wersję 2. Problem został naprawiony w OpenSSH 5.2 za pomocą zmiany domyślnego trybu szyfrowania z CBC na CTR. Najczęściej stosowany sposób szyfrowania to AES, choć część serwerów nadal używa szyfrowania Blowfish i technik z rodziny DES. Uwierzytelnienie użytkownika może się opierać na haśle, kluczu (RSA, DSA) lub protokole Kerberos. Trzy najbardziej znane implementacje SSH to zamknięte ssh.com i otwarte OpenSSH oraz PuTTY. Protokoły z rodziny SSH korzystają zwykle z portu 22 protokołu TCP, choć często stosuje się porty o innych numerach w celu utrudnienia wykrycia serwera SSH. Protokół SSH jest zaimplementowany na warstwie aplikacji modelu OSI w ramach połączenia TCP.
QuadSoft to nowoczesne rozwiązania sieciowe, systemy dystrybucji treści, oprogramowanie dla gastronomii, oprogramowanie hotelowe, terminale dotykowe, kasy fiskalne, serwery, przelączniki, routery, telefonia IP, Cisco AVVID, firewalle SonicWall, drukarki bonów, bonowniki bezprzewodowe, oprogramowanie dla firm, systemy operacyjne, komputery przenośne, inzynieria sieci, oprogramowanie CallCenter, ContactCenter, QuadPos, QuadStore, magazyn gastronomiczny, aplikacje bazodanowe, MySQL, PostgreSQL, Sun Solaris, Oracle, serwery linux, Apache, programy do restauracji, programy dla hotelu, Huawei, SonicWall, Cisco Systems.