Budujemy Twój Sukces
SQL
 

Język SQL jest to sposób dostępu do relacyjnej bazy danych - wystandaryzowany w roku 1986 obecnie stanowi podstawę większości poważnych aplikacji gromadzących dane. W przeciwieństwie do baz plikowych typu DB/2 bądx FOX (dbase) które składały się z wielu plików przechowujących tabele, nowoczesne serwery baz danych gromadzą wszystkie informacje w swoich wewnętrznych strukturach danych, jednakże posiadają wspólny język odczytu i manipulacji danymi. Z binesowego punktu widzenia, SQL pozwala uniezależnić się od dostawcy narzędzi oraz samej bazy - sprawia, iż aplikacje pracują szybciej i gromadzone w nich dane są bezpieczeniejsze.

Produkty związane z relacyjnymi bazami danych to nie tylko serwery. Sam serwer określa się często takimi nazwami jak "back end", "engine", czy też "motor/silnik bazy danych". Przechowuje on dane oraz zapewnia ich pobieranie i aktualizacje w odpowiedzi na pobierane instrukcje w SQL-u. Uzupełnieniem serwera jest zazwyczaj "front end", "middleware" czy też "fronton" – narzędzia upraszczające komunikację z serwerem i wyposażone w mechanizmy pozwalające wykorzystać pobrane dane. Należą do nich mechanizmy generowania i obsługi formularzy oraz raportów, języki czwartej generacji (4GL), graficzne języki zapytań, narzędzia konstrukcyjne użytkownika, oprogramowanie do prezentacji multimedialnych, systemy tworzenia hipertekstu, systemy CAD/CAM, arkusze kalkulacyjne, jak również interfejsy dostępu bezpośredniego. Wszystkie one wykorzystują, do komunikacji z serwerem i wykonywania za jego pośrednictwem różnych operacji, język SQL. Serwer odpowiada za przechowywanie, porządkowanie i pobieranie danych, zapewnia ich integralność, bezpieczeństwo oraz zabezpiecza przed ewentualnymi konfliktami między użytkownikami

QuadSoft to nowoczesne rozwiązania sieciowe, systemy dystrybucji treści, oprogramowanie dla gastronomii, oprogramowanie hotelowe, terminale dotykowe, kasy fiskalne, serwery, przelączniki, routery, telefonia IP, Cisco AVVID, firewalle SonicWall, drukarki bonów, bonowniki bezprzewodowe, oprogramowanie dla firm, systemy operacyjne, komputery przenośne, inzynieria sieci, oprogramowanie CallCenter, ContactCenter, QuadPos, QuadStore, magazyn gastronomiczny, aplikacje bazodanowe, MySQL, PostgreSQL, Sun Solaris, Oracle, serwery linux, Apache, programy do restauracji, programy dla hotelu, Huawei, SonicWall, Cisco Systems.