Budujemy Twój Sukces
Warunki korzystania z serwisu
 
Postanowienia ogólne

Poniższe postanowienia określają szczegółowo sposób w jaki można używać Witryny WWW firmy QuadSoft. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Postanowieniami opuść tę witrynę. Pozostanie, przeglądanie, zapisywanie i drukowanie rozumiane jest jako zaakceptowanie Postanowień. QuadSoft może bez poinformowania użytkownika dowolnie zmienić niniejsze postanowienia.

Prawa własności

Wszystkie dane zgromadzone na Witrynie podlegają ochronie na mocy Ustawy o Prawach Autorskich. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przekazywanie, modyfikacja calości lub części danych, ponowne użycie danych, cytowanie oraz dystrybuowanie całości bądź części materiałów za wyłączeniem jednostek którym QuadSoft udzielił pisemnej zgody. W szczególności zabrania się używania zarejestrowanych znaków towarowych QuadSoft, partnerów handlowych QuadSoft bądź innych znaków towarowych bądź nazw własnych za wyłączeniem nazw bądź znaków użytych w celach informacyjnych. Wszelakie narzędzia bądź aplikacje pobrane z Witryny podlegają odrębnym licencjom i nie mogą być rozpowszechniane bez wiedzy i zgody QuadSoft. Podobnie, wszystkie linki pośrednie bądź bezpośrednie do Witryny bądź jej elementów wymagają pisemnej zgody QuadSoft. Złamanie powyższych postanowień równoznaczne jest z cofnięciem praw do użytkowania danych pochodzących z Witryny co skutkuje bezwzględną koniecznościa fizycznego usunięcia oprogramowania, danych oraz kopii licencjonowanych przez QuadSoft.

Wyłączenia praw własności

Część danych, informacji bądź grafik nie jest własnością QuadSoft ale innego podmiotu. W tym wypadku mają zastosowanie przepisy odpowiednich licencji (np GNU, Artistic) na bazie których dane informacje zostały opublikowane. QuadSoft nie jest właścicielem praw do logotypów społeczności, projektów, środowisk programistycznych, systemów operacyjnych podobnie jak informacji słownikowych pochodzących z Wikipedii.

Wyłączenia odpowiedzialności

Informacje zawarte w witrynie mogą być nieprawdziwe, nieaktualne, niekompletne bądź zawierać blędy. QuadSoft nie bierze żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie publikowanych na Witrynie informacji, w szczególności tyczy się to cen oraz zakresu funkcjonalnego poszczególnych produktów. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z przedstawicielem QuadSoft celem potwierdzenia informacji zawartych w Witrynie. QuadSoft nie gwarantuje, iż poprawi wykryte w treści, danych, aplikacjach blędy jednakże dołoży wszelkich starań by informacje prezentowane na Witrynie były możliwie aktualne i poprawne.

Relacje biznesowe

Prezentowane w Witrynie treści mogą zawierać odnośniki do innych miejsc w internecie, w tym stron Partnerów. QuadSoft nie bierze żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na stronach Partnerów nawet jeśli dana treść opatrzona jest logotypem QuadSoft. Odwiedzając stronę zlokalizowaną w innej domenie niz QuadSoft muszą Państwo zrozumieć iz QuadSoft nie może w żaden sposób kontrolować i odpowiadać za Partnerów oraz treści przez nich publikowane, w tym także przekłamania, dane finansowe, oprogramowanie bądź materiały niezgodne z Polskim prawem.

Linkowanie

Wszystkie lini prowadzące na dowolna stronę bądź podstronę Witryny muszą być zaakceptowane w postaci pisemnej przez QuadSoft. Jeśli posiadasz zgodę na umieszczenie linku bądź logotypu prowadzącego do Witryny, nie wolno zmieniać zawartości Witryny, otaczać jej żadnymi elementami graficznymi ani sugerować inny niz określony stosunek między podmiotem linkującym a QuadSoft. W szczególnych przypadkach prawo linkowania może zostać odebrane, wtenczas bezwzględnie należy usunąć link z własnej Witryny, jednocześnie QuadSoft zablokuje dostęp przez link aż do czasu jego usunięcia.

Logotypy i ich użycie

QuadSoft zezwala na użycie dostarczonych przez niego logotypów w celach reklamowych, marketingowych i informacyjnych. Lista logotypów znajduje się pod tym adresem: Baza logotypów QuadSoft

Tłumacznie

Żadna ze stron bądź podstron Witryny nie może byc tłumaczona, podobnie jak jej część, bez pisemnej zgody QuadSoft.

QuadSoft to nowoczesne rozwiązania sieciowe, systemy dystrybucji treści, oprogramowanie dla gastronomii, oprogramowanie hotelowe, terminale dotykowe, kasy fiskalne, serwery, przelączniki, routery, telefonia IP, Cisco AVVID, firewalle SonicWall, drukarki bonów, bonowniki bezprzewodowe, oprogramowanie dla firm, systemy operacyjne, komputery przenośne, inzynieria sieci, oprogramowanie CallCenter, ContactCenter, QuadPos, QuadStore, magazyn gastronomiczny, aplikacje bazodanowe, MySQL, PostgreSQL, Sun Solaris, Oracle, serwery linux, Apache, programy do restauracji, programy dla hotelu, Huawei, SonicWall, Cisco Systems.