Budujemy Twój Sukces
QuadSoft - Lista usług
 

Serwis i wymiana hardware

Dla Klientów wymagających pełnego serwisu wraz z wymianą sprzętu przygotowaliśmy specjalną ofertę. W ramach Serwisu i wymiany sprzętu, oferujemy zarówno dostęp do linii telefonicznej jak i serwisu zdalnego, wzbogacony o możliwośc dojazdu wraz z wymianą uszkodzonego komponentu (terminala POS, serwera). W ramach umowy ustalany jest czas reakcji na zgłoszenie, czas dojazdu, wymiany oraz dni i godziny w których serwis jest aktywny (np. z wyłączeniem weekendów). Usługa ta pozwala na utrzymanie wysokiej dostępności instalacji i proaktywne działanie. Dzięki monitorowaniu urządzeń (zdalna administracja) pracownicy QuadSoft mogą już wcześniej zdiagnozować problemy które mogą się pojawić (np. przepełnienie dysków serwera).

Usługa ta polecana jest w szczególności dla instalacji sieciowych o dużej dostępności (jak systemu CallCenter) jednakże w sektorze gastronomicznym także część Klientów zainteresowana jest utrzymaniem bardzo wysokiej dostępności (kluby, duże restauracje oraz hotele). Ceny są zróżnicowane i zależą zarówno od odległości od Klienta, wartości sprzętu który musi być utrzymany "na stoku" jak i czasu reakcji. Na Państwa życzenie, chętnie przygotujemy ofertę tej najbardziej kompleksowej usługi serwisowej wraz ze wszystkimi aspecktami cenowymi.


Instalacja Oprogramowania

Deployment - czyli wdrożenie - jest usługą związaną z zakupionym towarem (oprogramowaniem bądź sprzętem komputerowym). Polega na dostarczeniu towaru do wyznaczonego przez Klienta miejsca oraz instalację fizyczną, parametryzację, testy oraz uruchomienie. W wypadku sprzętu komputerowego, jest to usługa wykonywana na podstawie odrębnej umowy wedle jej zakresu. Wymaga przygotowania scenariusza wdrożenia oraz dostarczenia przez Klienta danych. Przy instalacji oprogramowania, wdrożenie może być zrealizowane zdalnie o ile warunki techniczne na to pozwalają. W przeciwnym wypadku konieczny jest dojazd. Podobnie jak w wypadku sprzętu, potrzebna jest odrębna umowa ze specyfikacją wdrożenia, warunkami odbioru itp, oraz Klient musi dostarczyć dane które mają być wprowadzone do oprogramowania, chyba iż umowa stanowi inaczej.

Szczególnym przypadkiem jest zakup pakietu oprogramowania tzw bundle (np. dla gastronomii, dla call center) wraz ze sprzętem komputerowym. W tym wypadku oba warianty usługi zostają zrealizowane, tj zarówno zainstalowany zostanie sprzęt komputerowy (terminale POS, drukarki, serwer druku) jak i oprogramowanie, które po połączeniu terminali do sieci zostanie sparametryzowane oraz testowane przed odbiorem techniczym. Jeśli sporządzona umowa zawiera także wprowadzenie danych, najczęściej jest ono realizowane w biurze QuadSoft i preinstalowane oprogramowanie wraz ze sprzętem dostarczane jest do siedziby Klienta. Usługa ta jest standardowo dołączana do ofert w zakresie sprzedaży całych systemów dla gastronomii, systemów call center oraz rozwiązań integrujących sprzęt i oprogramowanie (np. przełączniki bądź routery i oprogramowanie monitorujące sieć).


Zdalny Serwis

Serwis zdalny jest pierwszą z usług które oferuje nasza firma. W ramach stałej opłaty abonamentowej nasi technicy są do dyspozycji w godzinach pracy biura (bądź w zależności od umowy - całą dobę). Po kontakcie telefonicznym i zgłoszeniu awarii technik łączy się z siecią Klienta i dokonuje analizy oraz naprawy. W momencie kiedy naprawa zdalna nie jest możliwa, a personel Klienta we własnym zakresie nie potrafi usunąć usterki - wyceniany jest dojazd serwisowy.

Większość problemów to problemy generowane przez samych użytkowników bądź "pseudo-problemy" związane z nieumiejętnością obsługi oprogramowania. Nasi technicy mogą wskazać wlaściwą drogę, przejmując sterowanie stacją roboczą. W momencie kiedy błędy są poważniejsze, na przykład uszkodzenie indeksu głownego w tablicy bazy danych - jesteśmy w stanie zdalnie zarówno odtworzyć kopie jak i wykonać naprawę nawet w warunkach obciążenia. Niestety pewne usterki implikują konieczność wyłączenia oprogramowania - takie jak fizyczne uszkodzenie dysków twardych, uszkodzenie struktury dysku (np poprzez zanik zasilania podczas zapisu) i tym podobne. Mimo wszystko nadal można dokonać zdalnej naprawy, co zmiejsza koszty (koszt godzin pracy, dojazdu) jak również zdecydowanie będzie to szybsze rozwiązanie niż dojazd serwisowy. Aby używać tej usługi, Klient musi dostarczyć możliwość połączenia się z siecią (staly adres IP, koncentrator VPN itp).


Konsultacje Telefoniczne

Wielokrotnie Klient posiada własny personel techniczny, odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi błędów i zapytań użytkowników. W tym wypadku usługa zdalnego nadzoru nie jest konieczna, jednakże wraz z rotacją personelu powoli ginie wiedza odnośnie obsługi aplikacji. Po pewnym czasie konieczne jest wykupienie kolejnych godzin pełnego szkolenia. Jest to nie tylko kosztowne, ale także czasochłonne a użytkownicy szkolący się, nie mogą czynnie uczestniczyć w pracy. Aby minimalizować utratę wiedzy w firmie, przygotowaliśmy specjalną usługę Help Desku. Użytkownik w ramach podpisanej umowy, może wykonać określoną liczbę połączeń telefonicznych (liczony czas łączny, chyba ze umowa stanowi inaczej) celem konsultacji wykonywanych w systemie operacji. Dzięki temu, pewien poziom wiedzy jest ciągle utrzymywany i poprzez odświeżanie niektórych informacji zbędne stają się kolejne czasochłonne szkolenia.

Zakres usługi konsultacyjnej dokładnie określony jest w umowie, tak więc nic nie stoi na przeszkodzie by konsultować się w zakresie zakupu sprzętu zgodnego z systemem, bądź innych aspektów prowadzenia danego typu działalności gospodarczej wspieranej oprogramowaniem. Firma QuadSoft chętnie udziela informacji z zakresu sprzętu sieciowego, aspektów bezpieczeństwa sieci, systemów monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz technologii żywienia (najczęściej osobne umowy). Zachęcamy więc Państwa do analizy finansowej oraz zamówienia odpowiedniego pakietu usług w naszej Firmie.


Nadzór Autorski

Nadzór autorski polega na pomocy w zakresie funkcjonowania aplikacji oraz optymalizacji procesów biznesowych z jej użyciem. Podstawowym założeniem posiadania aplikacji informatycznej jest optymalizacja pracy, jednakże wielu naszych Klientów dotychczas nie korzystało z żadnego rozwiązania IT, dla nich właśnie dedykowana jest usługa nadzoru. Jest to swojego rodzaju rozszerzenie do usługi konsultacyjnej. Klient otrzymuje oprócz pomocy także fachowy audyt funkcjonowania jego firmy, listę procesów wymagających usprawnienia oraz sposoby na optymalizację działań, tzw "dobre praktyki" sprawdzone i wdrożone przez innych Klientów.

W ramach usługi "Nadzoru autorskiego" Klient otrzymuje także wsparcie w sprawach związanych ze zgodnością emitowanych przez system informatyczny dokumentów z aktualnymi przepisami, informacje o nowych wersjach aplikacji oraz jej uaktualnieniach i korzyściach z ich posiadania dla funkcjonowania placówki.


QuadSoft to nowoczesne rozwiązania sieciowe, systemy dystrybucji treści, oprogramowanie dla gastronomii, oprogramowanie hotelowe, terminale dotykowe, kasy fiskalne, serwery, przelączniki, routery, telefonia IP, Cisco AVVID, firewalle SonicWall, drukarki bonów, bonowniki bezprzewodowe, oprogramowanie dla firm, systemy operacyjne, komputery przenośne, inzynieria sieci, oprogramowanie CallCenter, ContactCenter, QuadPos, QuadStore, magazyn gastronomiczny, aplikacje bazodanowe, MySQL, PostgreSQL, Sun Solaris, Oracle, serwery linux, Apache, programy do restauracji, programy dla hotelu, Huawei, SonicWall, Cisco Systems.